Pro Optimus nudi strategije eksperata, uz punu profesionalnu podršku i individualno kreirane programe za uspješne korporativne sastanke, Incentive, konferencije i događaje. Pokrivamo sve aspekte MICE usluga od planiranja do organizacije i izvršenja.

Iz specifikacije naših klijenata kreiramo programe kako bi se uklopili u okvire njihovog poslovanja. Pro Optimus nudi najbolja rješenja u organizaciji ciklusa sastanaka, team-buildinga, Kick off evenata, pokrivajući sve aspekte od izbora lokacije, prijevoza, smještaja, programa, tura, izleta, restorana i zabavnih sadržaja. Uz Pro Optimus možete birati iz širokog dijapazona zabavnih, izazovnih i jedinstvenih aktivnosti, u skladu s vašim željama i ciljevima poslovanja, s namjerom da jačate svoje poslovne odnose i položaj na tržištu.

Rezervacija lokacije
Turistički aranžmani
Hotelske rezervacije
Transferi
Tehnička oprema i podrška
Prijedlog mjesta održavanja sastanka
Aktivnosti na otvorenom i Team building
Outdoor Activities and Team Building
Kompletne usluge vezane za vašu konferenciju
Usluge vezane za služenje hrane i pića
Certifikacija programa obuke (CME, CPD)