Pro Optimus agencija Sarajevo

 

Pro Optimus agencija raspisuje konkurs za prijem u radni odnos na određeno vrijeme sa mogučnošću ugovora na neodređeno uz obavezan probni rad za poziciju:
Incoming Sales Manager.

Uslovi za poziciju:

 • Minimalno SSS
 • Fleksibilnost, komunikativnost, vedar duh i prijateljska narav, organiziranost, snalažljivost, invotivnost, proaktivnost
 • Spremnost na timski rad
 • Dobro poznavanje turističkih atrakcija u Sarajevu i BiH
 • Poznavanje rada na računaru (MS office, društvene mreže)
 • Vozačka dozvola B kategorija
 • Aktivno poznavanje engleskog jezika u usmenoj i pisanoj formi, i još jednog stranog jezika
 • Iskustvo u sličnim ili istim poslovima minimalno 2 godine

Rezime ključnih odgovornosti:

 • Planira, priprema i organizuje poslove sektora
 • Predlaže organizovanje turističkih tura i aranžmana, te izrađuje plan rada i izvještaja o radu
 • Blagovremeno i stručno planira i realizira prateće turističke pakete, izrađuje njihove prijedloge, brine o realizaciji istih
 • Planira sve prodajne aktivnosti i vrši koordinaciju istih sa partnerima
 • Ostvaruje koordinaciju unutar službe, kao i saradnju sa ostalim sektorima
 • Odgovara za izvršavanje poslova i zadataka u okviru sektora
 • Sačinjava naloge za fakturisanje, potpisuje iste i predaje ih finansijama 
 • Prati kretanje cijena na tržištu i pravi prijedloge za usklađivanje cijena sa kretanjem tržišta
 • Prati naplatu i pruža pomoć u organizovanju naplate usluga iz domena rada službe
 • Priprema i dostavlja izvještaje o radu, kao i planove rada iz domena rada službe
 • Nadgleda i ovjerava ispravnost dokumentacije neophodne za prodaju usluga prema aktima firme
 • Redovno i po potrebi dostavlja mjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o realizovanim aktivnostima
 • Predlaže mjere unapređenja i efikasnosti rada

Potrebno je dostaviti:

 • Biografiju sa fotografijom
 • Motivaciono pismo

Prijavu za otvorenu poziciju možete slati direktno na email sales@pro-optimus.com ili putem aplikacione forme niže.

Konkurs ostaje otvoren do 15.06.2017 godine.

[ezfc name='aplikacija za posao’ /]